Grafisk element - tommel opp og ned

Gi oss en tilbakemelding

Vi ønsker svært gjerne å få din tilbakemelding, enten den er positiv eller negativ.

Fyll ut skjema og din tilbakemelding vil bli videresendt til rette vedkommende. Du kan være anonym, men gir du oss litt informasjon om hvem du er, vil du høre fra oss.

Takk for at du gjør oss bedre!

Med vennlig hilsen

Karl-Wiggo Jensen, QA-sjef

An error occurred creating the configuration section handler for system.web.webPages.razor/host: Could not load file or assembly 'System.Web.WebPages.Razor, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) (D:\home\site\wwwroot\umbraco\plugins\umbracocontour\views\web.config line 6)