Bilde av Ivar
NAVN

Ivar Tveit

STILLING

Veileder

Fagansvarlig TIA, VTA og LAR. Utdannet barnevernspedagog og har studiepoeng i yrkesrettet attføring og i rus- og avhengighets problematikk. Kognitiv terapi. Sertifisert i Arbeidsferdighetsprofil WRP. Erfaring fra barnevern og oppfølgingstjenesten.