Bilde av Kari
NAVN

Kari Vaule Arentzen

STILLING

Veileder

Veileder APS, med særskilt ansvar for deltakere og lærlinger i Moltemyrskogen Barnehage. Førskolelærer, med studiepoeng i sosialpedagogikk, yrkesrettet attføring, veiledning og kognitiv terapi. Sertifisert instruktør i ICDP (samspill mellom barn og voksne) og karriereverktøyene SCI og WIE. Arbeidserfaring som avdelingsleder og styrer i barnehage, kursholder samt attføringskonsulent i Aetat.