Bokbad: "Guttene ingen trenger"

Jan Kristoffer Dale kred. Kolon.jpg (1)DaleJanKristofferArbeidsneverSTOR.jpg

Jan Kristoffer Dale. Foto: Kjersti Sletteskog 

I forbindelse med Arendalsuka inviterer Durapart, Avigo og Arbeid&Inkludering til bokbad og panelsamtale om dagens arbeidsliv med inngang fra samtidslitteraturen.
Bokbadet bygges på vår lokale forfatter, Jan Kristoffer Dale, sin novellesamling "Arbeidsnever" Bokbader Karen Kristine Blågestad belyser temaet ved hjelp av spennende folk: Direktør i Arbeid &Inkludering, Kenneth Stien, kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt og direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund. 

Følg med på våre facebook sider og sidene til Arendalsuka

Yngvar Åsholt 3.jpgvox_gina_lund_29b0168_lite.jpg

Yngvar Åsholt. Foto: Ingar Næss. Gina Lund: Kilde: Kompetanse Norge