Bilde av Grete
NAVN

Grete Kristiansen

STILLING

Leder utvikling

3-årig krigsskole og grunnfag i yrkesrettet attføring. Tidligere yrkesoffiser, leder på asylmottak og sjef Ressurssenter.