Bilde av Monica
NAVN

Monica Dale

STILLING

Veileder

Utdannet sykepleier. Har videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Instruktør i TKH (Terapeutisk Konflikthåndtering). Yrkeserfaring fra akuttpsykiatrien, fengsel, hjemmesykepleien, LAR-utdeling og psykisk helse i ulike kommuner.