140 mennesker hadde møtt opp for å få med seg bokbad og panelsamtale om dagens arbeidsliv med inngang fra samtidslitteraturen. Bokbadet tok utgangspunkt i vår lokale forfatter, Jan Kristoffer Dale sin novellesamling "Arbeidsnever”, og ble ledet av Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvennen.

10% færre gutter enn jenter fullfører videregående skole, og samtidig trenger vi alle i arbeid for å opprettholde velferden. Stor enighet om at det handler om at systemene skal gi rom for enkelt individet.

Som Herzberg fra NAV sa: "Enkeltmennesket utenfor får vi langt større forståelse for gjennom skildringer lik Dales, enn hva tall, statistikk og system gir oss"

Guttene trenger å bli sett, løftet og gitt selvtilliten tilbake. Da vet vi at samfunnet trenger arbeidskraften for å beholde velferdssamfunnet.

Kenneth Stien: "Vi vet at de med hullete CV`er trenger tett oppfølging, en sparringspartner som bygger selvtillit og matcher med riktig arbeidsgiver. Den kompetansen har arbeids & inkluderingsbedrftene som Avigo og Durapart er et eksempel på."

Gina Lund:
"Dette er jo ingen bombe, det har vi vist i to-år! Vi vet at det meste vi lærer, lærer vi i arbeidslivet og da må vi lage et arbeidsliv hvor arbeidsgivere gir god opplæring og folk får en sjanse til å kvalifisere seg for arbeid."

Jan Kristoffer Dales sluttreplikk:
"Vi må til et samfunn der vi har solidaritet, uansett om du er professor ved universitetet eller kjører drosje.
Vi må komme dit at ingen skal kjenne seg som tapere eller føle de ikke har verdi, fordi vi trenger det alle kan bidra med i en jobb"

Se hele bokbadet som livestream på Arbeid og inkludering sine facebook sider her