Digitale verktøy for jobb og utdanning

Finn jobben selv, eller la arbeidsgivere finne deg.

På grunn av koronaviruset vil det oppstå økt behov for arbeidskraft. Registrerer CV’en din på Arbeidsplassen slik at arbeidsgivere kan finne deg.

På Arbeidsplassen finner du landets største oversikt over ledige stillinger. Registrerer du CV og jobbprofil, gjør du deg synlig for arbeidsgivere som leter etter nye medarbeidere. Arbeidsgivere åpner flere tusen CV-er på Arbeidsplassen hver eneste dag.

Klikk her: Arbeidsplassen - en tjeneste fra NAV

 

Jobbveiledning

Hvordan gjøre søknaden interessant?

Det er ikke så vanskelig. Her har vi noen tips fra arbeidsplassen.no om hvordan din søknad gjør at arbeidsgiver inviterer nettopp deg til intervju.

Klikk her: Hvordan gjør du jobbsøknaden interessant for arbeidsgivere?

Hvordan skriver du en god CV?

Med noen enkle grep kan du øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju. Tips som gjør CV-en din mer unik.

Klikk her: Slik skriver du en god CV

 

Aijob – digitalplattform for karriereveiledning og jobbmatch

Durapart tilbyr alle arbeidssøkere hos oss å ta i bruk den digitale plattformen Aijob. Ta kontakt med din jobbveileder for å få tilgang til å opprette profil.

Dette er en digital løsning hvor du bygger en profil basert på de ferdighetene du har opparbeidet deg enten i jobb, skole eller på fritiden.

Profilen matches automatisk mot både praksisplasser og stillinger vi har fått tilgang på gjennom våre samarbeidsbedrifter, i tillegg til alle åpne stillinger på NAV.

 

Utdanning

Lurer du på noe om utdannings – og yrkesvalg, så kan du alltid kontakte din jobbveileder på Durapart for å ha dialog om din vei til utdanning.

Orienter deg gjerne på disse fine sidene om utdanningsmuligheter i Norge.

Klikk her: Utdanning

 

Karriereverktøy

Jobbveilederne i Durapart tilbyr digital karriereveiledning med Karriereverktøy.

Du jobber litt hjemme og vi jobber sammen på video, Whereby, Teams, Skype, eller på telefon.

Tilbudet om karriereveiledning kan gis uten at en trenger å møtes fysisk og de gode prosessene en arbeider med opprettholdes og utvikles. 

Du finner også samme informasjon om utdanning.no med direkte lenker i Karriereverktøy under "yrker og utdanninger".

Klikk her: Karriereverktøy

 

Jobbkompasset

Usikker på hva du vil bli? Velg et område du er interessert i og finn yrker som passer.

Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?

Klikk her: Jobbkompasset

 

Jobpics

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy til bruk i karriereveiledning.

Verktøyet kan være nyttig for jobbsøkere med lav norskkompetanse og/eller svake lese- og skriveferdigheter, jobbsøkere med begrensede digitale ferdigheter eller jobbsøkere som synes tekstbaserte verktøy er vanskelige å forstå.

Jobpics kan være krevende å arbeide med som digital ressurs, men våre jobbveiledere kan samarbeide med deg om Jobpics i video og på telefon.

Klikk her: Jobbpics

 

SCI Strukturert karriereintervju

SCI er et papirbasert verktøy som gir struktur til veiledningssamtalen etter karriereveiledningens viktigste hovedområder: Mestringserfaringer, personlighet etter femfaktormodellen og verdier!

Verktøyet er grunnlag for samtalebasert karriereveiledning og vi utfører det like gjerne digitalt som på telefon, når vi ikke kan treffes.

Du får gjennom de strukturerte spørsmålene karriereveiledning om:

  • Karriereerfaringer (systematisk utforsking av tidligere mestring i jobb og skolegang)
  • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
  • En utforsking av Karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell

Klikk her: SCI Strukturert karriereintervju

 

Video:

Karriereveiledning bidrar på veien

Kompetanse Norge har laget en filmsnutt om karriereveiledning. Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Filmen er laget på forskjellige språk.

Jobbveileder ved Durapart kan bidra til din karrierelæring. Ta kontakt i dag.

Klikk her: Film om karriereveiledning

 

Karriereveiledning kan gjøre en forskjell

Lurer du på hva du kan få ut av karriereveiledning? Hør og se hva tre ulike personer fikk ut av sine karriereløp.

Jobbveileder ved Durapart kan bidra til din karrierelæring. Ta kontakt i dag.

Klikk her: Karriereveiledning kan gjøre en forskjell 

 

Karriereveiledning for integrering

Møt Anwar og Mannan som begge kom til Norge fra Syria for drøyt et år siden. Gjennom møter med karriereveileder har de begge blitt bedre kjent med seg selv og sine muligheter i Norge. Foto og klipp: Marianne Almbakk

Jobbveileder ved Durapart kan bidra til din karrierelæring. Ta kontakt i dag.

Klikk her: Karriereveiledning for integrering