Samarbeid og rekruttering

Durapart samarbeider med arbeidsgivere som har mot til å la andre lykkes. Vi matcher jobbsøkere med arbeidsgivere.  Vi tilbyr arbeidstrening og trygg rekruttering.

Vårt langvarige samarbeid med lokale arbeidsgivere skaper forutsigbarhet, og vi opplever at våre jobbsøkere og veiledere blir tatt godt i mot av næringslivet. 

Hva betyr arbeidspraksis for arbeidsgiveren?

-         Motivert arbeidskraft

-         Tett oppfølging og veiledning

-         Trygg rekruttering

-         Bidrag til et inkluderende arbeidsliv

"Vi har hatt stor glede av samarbeidet fordi Durapart har: stort kontaktnett og gode søkere som vil ut i arbeidslivet, forhåndsanalyse av hva vi som bedrift søker av personell, enkle prosedyrer i forbindelse med kandidater for arbeidstrening og meget god oppfølging av kandidater som har arbeidspraksis hos oss."       Othecos As, Tvedestrand.

Durapart legger oppriktig kraft i arbeidet for å få folk i jobb. Har du rekrutteringsbehov?

Les mer under Rekruttering.

ringer i vannet.jpg