Durapart banner - nøkkelen til arbeidslivet

Har du sykmeldte arbeidstakere?

Ekspertbistand

 

Durapart tilbyr tjenesten ekspertbistand ved langvarige og/eller gjentatte sykefravær.

Durapart har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering - og er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet. Alle bransjer og virksomheter kan benytte seg av tjenesten.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om det kan være den bistanden du og din virksomhet har behov for i sykefraværsutfordringer.

Kontakt ergoterapeut Marit R. Woie på telefon 988 70 265, eller epost mrw@durapart.no

Les mer her: Ekspertbistand Agder

Bakgrunn for ny tilskuddsordning

1. september 2019 trådte en ny ordning i kraft hvor tilskudd til ekspertbistand skal kunne brukes i saker med gjentakende eller langvarig sykefravær.

Partene i arbeidslivet og regjeringen ble gjennom IA-avtalen (2019–2022) enige om å bruke 50 millioner årlig til og med 2022 på tiltaket som skal forebygge hyppige og lange sykefravær. 

Les mer om ekspertbistand på Regjeringen sine hjemmesider: Nytt tiltak skal hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb