Durapart banner - nøkkelen til arbeidslivet

Har du sykmeldte arbeidstakere?

Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering er en individuell, skreddersydd tjeneste som tilbys bedrifter som har sykemeldte arbeidstakere eller ansatte som står i fare for å bli det.

Varighet: Inntil 6 uker

Tjenesten benyttes når det er behov for en ekstern vurdering av den sykemeldtes funksjonsnivå og/eller arbeidssituasjon, slik at arbeidstaker og arbeidsgiver lettere ser muligheten for å opprettholde et aktivt arbeidsforhold. Vi kartlegger også muligheter for tilrettelegging på nåværende arbeidsplass og tilbyr ergonomisk risikovurdering og opplæring i ergonomi.

Primært foregår tjenesten på egen arbeidsplass, men kan også foregå ved Durapart eller ved annen ekstern arbeidsplass om mulig.

Vi følger dagsatsen for tilretteleggingstilskuddet fra NAV, pluss en egenandel for arbeidsgiver

Bedrifter tilknyttet avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) kan få dekket hele eller deler av vurderingen via tilretteleggingstilskuddet fra NAV.

Oppfølging

Last ned brosjyrepdf ikon.jpg

Vi hjelper deg som arbeidsgiver med å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb.
Våre jobbveiledere har bred erfaring og solid kompetanse innen tilrettelegging og inkludering av arbeidstakere. Tilbudet vårt er et trygt alternativ som også er kostnadsbesparende for din bedrift.

vi bistår med
// Kostnadsbesparende rekruttering
// Informasjon om NAV sine virkemidler
// Å være en uavhengig part
// Å avlaste deg ved oppfølging av den sykemeldte
// Individuelle strukturerte møter
// Utvikling av medarbeidere
// Veiledning og konflikthåndtering
// Tilrettelegging i arbeidssituasjonen

Disse tilbudene er en offentlig tjeneste som dekkes av NAV. Kontakt ditt lokale NAV-kontor.
For detaljert informasjon om vårt tilbud, kontakt oss eller Proflex på post@proflex-as.no - telefon 370 59 100.