Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Å arbeide som barne- og ungdomsarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulik opplæring og aktiviteter for barn og ungdom. Du bidrar til deres utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, og samhold i et miljø med lek og læring som fremmer den enkeltes fysiske og psykiske helse. Målet er videre å styrke barn og unges selvfølelse og identitet og evne til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du også være en god rollemodell for barn og unge.

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut i fra barnas funksjonsnivå og livssituasjon. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsaktiviteter - eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn eller ungdom, foresatte og kolleger.

Hvordan blir en barne- og ungdomsarbeider?

Det finnes flere muligheter til å bli barne- og ungdomsarbeider. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avslutter med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er gjennom praksiskandidatordningen.Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve. AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Linker med mer informasjon

Barn- og ungdomsarbeiderfaget på Vilbli.no: https://www.vilbli.no/?Program=V.HS&Kurs=V.HSHSF1----_V.HSBUA2----_V.HSBUA3----&Side=2.2&Kompetanse=V.HS3002

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget:https://www.udir.no/kl06/BUA3-01

Film om Barn- og ungdomsarbeiderfaget:

https://www.youtube.com/watch?v=8Etf1FkO1x4

Utdanning etter fagbrev

Teknisk fagskole: http://fagskolene.no/slik-soker-du

 

Lærer:https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/laerer