Byggdrifterfaget

Å arbeide som byggdrifter (vaktmester)

Byggdrifterfaget er et fagområde som har eksistert over lang tid, men ble for noen år siden godkjent som formell fagutdanning. Byggdrifter har ansvar for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som de skal. Byggdrifter har i tillegg ofte ansvar for uteområder, som grøntarealer, parkeringsplasser og -anlegg. 

Jobben som byggdrifter (vaktmester) er i sterk endring og yrket har et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper. Moderne bygg har et økt fokus på HMSENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å endre arbeidet som vaktmester.

Kompetansekrav til byggdrifterfaget

Som byggdrifter/vaktmester har du en god faglig innsikt og forståelse i tekniske områder som du har ansvar for og samtidig yte god service for mennesker som du skal betjene. Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte og du må kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre. Du må være tålmodig, punktlig og ryddig. En vaktmester møter mange mennesker, og det er viktig å være høflig og ha orden på sakene. Det er også en fysisk jobb, så det er en fordel å være i god form.

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen vaktmester som tar vare på bygninger og uteareal. Mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner har egen vaktmestertjeneste. Kommunene har ofte vaktmestere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører ulike vaktmestertjenester for kunder ansetter også vaktmestere, byggdriftere og driftsoperatører.

Hvordan bli byggdriftsoperatør (vaktmester)

Det finnes to muligheter for å bli byggdriftsoperatør. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avsluttes med fagbrev som byggdriftsoperatør. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som byggdriftsoperatør er gjennom praksiskandidatordningen.Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve. AOF og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for byggdrifterfaget.

Vaktmesterskolen

Det er også mulig å ta Vaktmesterskolen. Dette kurset gir blant annet innføring i byggteknikk, elektriske anlegg, energiøkonomisering og relevante lover og regler

Oversikt over utdanning:https://utdanning.no/sok#fq={!tag=ss_menu_1}ss_menu_1%3Aa_utdanningsmeny&q=vaktmester

AOFkursoversikt:

http://www.aof.no/pls/aofweb/f?p=104:59:16669506054484::NO:59:P59_SEARCH_BOX_FIELD1:byggdrifter

NooA – kursoversikt: http://www.nooa.no/byggdrifterfaget/

Etter og videreutdanning

Det finnes ulike kurs for dem som ønsker å øke sin formalkompetanse, for eksempel kurs innen avfallsbehandling, økonomi, HMS, førstehjelp, brannvern eller stillas- og sikkerhetskurs. Du kan også ta fagskoleutdanning som tekniker i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) gjennom et toårig deltids- og nettstøttede studium. Studiet har hovedfokus på selve bygget, de ulike installasjonene og den tekniske driften og vedlikeholdet av større bygg. Dersom du går videre og studerer enda et toårig deltids- og nettstøttet studium, kan du bli Fagskoleingeniør FDVU. Dette er utdanning som passer for dem som ønsker å skaffe seg mer kunnskap om forvaltning, ledelse og utvikling av større bygg og eiendommer.