IKT-servicefaget

Å arbeide som Ikt- servicearbeider

Som IKT-servicemedarbeider jobber en med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

IKT-servicemedarbeideren må kunne systemene i bedriften for å installere dem, finne og rette opp feil og oppdatere dem slik at de fungerer best mulig hver dag. Han må kunne kommunisere både på norsk og engelsk med brukerne, de som leverer utstyr og systemer (leverandørene) og andre fagfolk. En annen viktig oppgave for IKT-servicemedarbeideren er at han må kunne lære opp de andre i å bruke systemene og de ulike dataprogrammene som bedriften har.

IKT-servicemedarbeideren bidrar også i vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på og bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT.

Utfordringer

Som IKT-servicemedarbeider må du til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy. Du vil ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører å være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Hvordan blir en IKT- servicearbeider

Det finnes flere muligheter til å bli IKT- servicearbeider. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avsluttes med fagbrev i IKT- servicearbeiderfaget. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som IKT- servicearbeider er gjennom praksiskandidatordningen.Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve. AOF og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for IKT- servicearbeider.

Forberedende brevkurs til fagprøve i IKT- servicearbeider. http://www.aof.no/haugaland/teori-til-fagproven/vg2-ikt-servicefag/145843/kurs

http://www.nki.no/velg-ditt-studium/transport-og-logistikk/logistikkfagskolen-arbeidsleder-logistikk

http://www.treider.no/logistikk/lageradministrator/?gclid=CjwKEAiAlZDFBRCKncm67qihiHwSJABtoNIggUB5AxfJYlqMZGBbr4QDyIpZtn3qJZqJNC7N_AoHNBoCPwXw_wcB

IKT- servicearbeider på You tube:

https://www.youtube.com/watch?v=MBwO5YRCpYg

https://www.youtube.com/watch?v=1k1QrLcFIaU

https://www.youtube.com/results?search_query=arbeide+som+ikt-+servicearbeider