Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor og administrasjonsmedarbeider

En kontor- og administrasjonsmedarbeider kan ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift en er ansatt i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. En kan være ansatt i både offentlige og private virksomheter med behov for å få utført kontorarbeid og administrative oppgaver, men også i rene service- og informasjonssentre eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider er kommunikasjon på brev, mail og telefoner. I tillegg håndtering av post, være involvert i regnskaps- og lønnsarbeid, timelister, fakturering og lignende, samt ha en rolle som service- og kundebehandler. Det forutsettes at en har god datakunnskap og er god på regelverket til arbeidsgiver. Kontor- og administrasjons-medarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Kompetanse og egenskaper for kontor- og administrasjonsmedarbeider

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er derfor viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder.

Hvordan bli kontor- og administrasjonsmedarbeider

Det finnes to muligheter til å bli kontor- og administrasjonsmedarbeider. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avslutter med fagbrev som kontor og administrasjonsarbeider. Den andre muligheten er gjennom praksiskandidatordningen. Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve. AOF og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Forberedende brevkurs til fagprøve i kontor- og administrasjonsmedarbeider. http://www.nki.no/velg-ditt-studium/markedsfoering-salg-og-kontor/kontormedarbeider?utm_source=katalogue&utm_medium=kursguiden&utm_campaign=kursguiden

http://www.kursguiden.no/kurs/Kontor/Kontor-og-administrasjonsfaget-Fagbrev-for-ansatte-i-LO-og-forbund/

http://www.kursguiden.no/kurs/Administrasjon/Kontor-og-administrasjonsfaget-Fagbrev/