Logistikkfaget

Å arbeide som Logistikkoperatør (lagerarbeider)

Logistikkoperatør (lagerarbeider) arbeider på person- og godsterminaler og i bedrifter der det skjer varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods. Arbeidet innebærer planlegging, lagring, produksjon og klargjøring for forsendelse og mottak av gods. I tillegg vil en del av arbeidet også innebære dokumentbehandling og kundeservice.

Som logistikkoperatør må en ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Logistikkoperatøren er serviceinnstilt og profesjonell i sin kundebehandling. Som logistikkoperatør arbeider en i transportbransjen eller i andre bransjer, som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Kompetanse og egenskaper for logistikkoperatørfaget

Du jobber i et hektisk og til dels krevende arbeidsmiljø der det til tider er arbeid utover normal arbeidstid og arbeid i helgene. I tillegg kan det være fysisk tunge løft og vekslende temperaturer der du arbeider både inne og ute under arbeidsdagen. Du må kunne bruke truck og heiseanordninger for sortering og stabling av varer og gods.

Du har en god serviceinnstilling for å kunne ta imot kunder, ta imot papirer og dokumenter på gods som kommer fra forskjellige land. Du må være ryddig, ha orden og system både på dokumentasjon og gods som du har ansvar for.

Hvordan bli logistikkoperatør

Det finnes to muligheter til å bli logistikkoperatør. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling, og avslutter med fagbrev som logistikkoperatør. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som logistikkoperatør er gjennom praksiskandidatordningen.Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve. AOF og Folkeuniversitetet tilbyr teorikurs for logistikkoperatør.

Forberedende brevkurs til fagprøve i logistikkoperatørfaget. http://www.aof.no/teori-til-fagproven/fagbrevkurs-logistikk/235842/kurs

Utdanning gjennom fagskole.

http://www.nki.no/velg-ditt-studium/transport-og-logistikk/logistikkfagskolen-arbeidsleder-logistikk

http://www.treider.no/logistikk/lageradministrator/?gclid=CjwKEAiAlZDFBRCKncm67qihiHwSJABtoNIggUB5AxfJYlqMZGBbr4QDyIpZtn3qJZqJNC7N_AoHNBoCPwXw_wcB

Logistikkoperatør på You tube:

https://www.youtube.com/watch?v=0flqMlJpATs

https://www.youtube.com/watch?v=hte9RpqZU0c