Mediegrafikerfaget

Å arbeide som mediegrafiker

Mediegrafiker jobber med utforming av virkemidler innen visuell kommunikasjon, og sørger for at budskapet er lett forståelig for mottakeren. Mediegrafikere jobber i reklame- og designbyråer, aviser, trykkerier, multimedieselskaper, TV- og produksjonsselskaper, internettbedrifter og i andre bedrifters medie- og informasjonsavdelinger.

De mest typiske oppgavene som mediegrafiker er å forme og utvikle layout for ulike medier, designe plakater og annonser, designe unike logoer eller være med på å forme reklamekampanjer. Er lyd og lydeffekter et interessefelt er det muligheter for å jobbe med dette innen film og TV-bransjen. Mediegrafikeren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagpersoner som blant annet illustratør, fotograf, grafisk designer, webdesigner og mediedesigner.

Kompetanse og egenskaper som mediegrafiker

Som mediegrafiker må du ha god kunnskap om ulike medier ettersom informasjon formidles gjennom blant annet internett, cd, papir, video, film og andre ulike multimedier. Elektronisk formidling blir mer og mer vanlig, og mediegrafikeren får blant annet god opplæring i lyd og videoeffekter. Mediegrafikeren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagpersoner, blant annet illustratører og fotografer, og det betyr at du er bekvem med å arbeide i flerfaglige team. Du må også ha evne til å jobbe under deadlinepress og avslutte arbeidsoppgaver som er utenom normal arbeidstid.

Hvordan bli mediegrafiker

Det finnes to muligheter til å bli mediegrafiker. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avsluttes med fagbrev som mediegrafiker. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som mediegrafiker er gjennom praksiskandidatordningen. Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve.

Intern opplæringsarena: http://profilsenteret.no/

Fagopplæring gjennom forsvaret: https://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/laeretid-med-forstegangstjeneste/laerefag-med-forstegangstjeneste/mediegrafikerfaget

Fagskole utdanning.http://www.treider.no/design/mediedesign

Mediegrafiker på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=0sDbUbiyvHk

https://www.youtube.com/watch?v=yJKo4uF7CAg