Tavlemontørfaget

Å arbeide som tavlemontør

Tavlemontøren monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler i bygning innen bolig, næringsbygg, industri, offshore og maritime installasjoner. Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, i tillegg til kontroll. I dette arbeidet benytter tavlemontøren seg av avanserte verktøy og maskiner.

Planlegging og vurdering av arbeidsoppgavene spiller også en viktig rolle i forbindelse med bygging, montering og kontroll av elektriske tavler, installasjon og testing av tavlens funksjoner, feilsøking og feilretting.

Tavlemontasje består av to hoveddeler, en mekanisk montasjedel og en elektrisk montasjedel. Først blir de mekaniske delene (montasjeplater, braketter, kobberskinner osv.) satt opp. Deretter blir de elektriske komponentene montert opp og koblet sammen etter et koblingsskjema. Tavlemontøren utfører hele montasjejobben fra A til Å.

Utfordringer i arbeidet som tavlemontør

Som tavlemontør må du ha praktiske ferdigheter og være nøyaktig. Kreativitet og evne til å se løsninger er viktige egenskaper. Det er viktig å være i stand til og både jobbe selvstendig og samarbeide godt med kolleger og kunder. Ansvarlighet og fokus på sikkerhet er svært nødvendig.

Hvordan blir en tavlemontør

Det finnes flere muligheter til å bli tavlemontør. Den vanlige veien er at en som ung velger utdanning gjennom videregående skole og fortsetter som lærling og avsluttes med fagbrev som tavlemontør. Den andre muligheten for å oppnå fagbrev som tavlemontør er gjennom praksiskandidatordningen. Praksiskandidatordningen er til for voksne som har lang praksis innen faget og som ikke har gjennomført opplæringen gjennom videregående skole. Som praksiskandidat trenger du normalt 5 år praksis i faget og bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før du melder deg opp til fagprøve.

Youtube:(eng):https://www.youtube.com/watch?v=0GBkT5mZg_A&list=PLXha2aWxRcwdoQh1lRsVO4zBciwJZMSMn

https://www.youtube.com/watch?v=WmexPli3vvU