Bilde av Elisabeth
NAVN

Elisabeth Verdich

STILLING

Jobbveileder

Tekniker og bedriftsøkonom, har studiepoeng i yrkesrettet attføring og coaching. Sertifisert på Migra-Norsk. Yrkeserfaring på Kitron med ingeniøroppgaver innen logistikk og salg og fra Aetat som yrkesveileder og attføringskonsulent