Bilde av Sigrun
NAVN

Sigrun Arnardottir

STILLING

Jobbveileder

Sigrun har jobbet innen rekruttering og bemanning siden 2001, og har i disse årene jobbet med stillinger innen alle kategorier og bransjer. Hun er DNV sertifisert Rekrutterer og sertifisert i arbeidspsykologiske testverktøy (Cut-e) mfl. Sigrun har i tillegg videreutdanning innen Innovasjon og endringsledelse, personalutvikling og ledelse, samt coaching for ledere. Hun har en solid faglig plattform og god erfaring med å tilpasse alle leddene i en rekrutteringsprosess ut i fra de aktuelle rammebetingelsene for oppdraget. Sigrun har bistått flere av Norges store og mest kjente merkenavn, samt små og mellomstore bedrifter, som totalleverandør innen rekruttering og bemanning.