Durapart er en kvalitetsbevisst samfunnsaktør

Kundefokus

Kundefokus er en av våre fire kjerneverdier. For å sikre kvaliteten for våre kunder og samarbeidspartnere er Durapart derfor sertifisert i henhold til ISO 9001 av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS. ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav til hvordan vi organiserer vårt arbeid. Resultatet er at vi kontinuerlig jobber for stadig å øke kundens tilfredshet med våre produkter og tjenester.

Samfunnsansvar

er en annen av våre kjerneverdier. Vi er derfor sertifisert i henhold til ISO 14001 for å redusere vår påvirkning på det ytre miljø. På lik linje med ISO 9001 er ISO 14001 en internasjonal standard som bidrar til at vi hele tiden må forbedre vår miljøprestasjon.

Vi arbeider i mange partnerskap og et av disse er Klimapartnere. Klimapartnere er et nettverk som har vokst seg stadig større og er vår måte å besvare de utfordringene som vi har i forhold til menneskeskapte klimaendringer.

Durapart er klimanøytral bedrift og kompenserer for sine utslipp ved å kjøpe kvoter i UNFCCC prosjektet for energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner i Nepal- PoA 9811.

Arbeidsglede og respekt for hverandre

er de to siste av våre kjerneverdier. Å bidra til en sunn og god arbeidshverdag for alle som er ansatt hos oss er vår høyeste prioritet. Bedriften jobber systematisk med Internkontroll for å sikre arbeidsmiljøet på bedriftens anlegg, og er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

Logo klimapartnere.png