Bilde av Åse
NAVN

Åse Lia

STILLING

Jobbveileder

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) fra høgskolen i Sør-Trøndelag, med videreutdanning i motiverende samtale (MI) fra OsloMet. Jobbet som miljøterapeut i Oslo kommune i flere år, hovedsakelig innenfor feltet psykisk helse og rus. Har også jobbet et halvt år som veileder i NAV og har de siste årene jobbet som arbeidsleder ved en VTA-avdeling ved arbeidsmarkedsbedriften Fossheim i Oslo.