NAV tjenester

Durapart leverer noen tjenester eksklusivt for NAV. Dersom et av disse tilbudene høres aktuelt ut for deg, ta kontakt med din NAV-veileder som kan søke deg inn. 

Hvem er kurset for?

For deg som har behov for veiledning for å avklare dine muligheter videre mot jobb

Hvor lenge varer det?

4 uker

Hva skal du oppnå med kurset?

Avklare dine muligheter mot jobb samt utarbeide en plan for videre aktiviteter etterpå

Kursveiledere
Hvem er kurset for?

For deg som trenger litt tid for å finne ut av dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Hvor lenge varer det?

3-måneders perioder og inntil to år

Hva skal du oppnå med kurset?

Styrke dine muligheter til å komme ut i jobb eller utdanning. Målet er at du får deg jobb!

Kursveiledere
Hvem er kurset for?

Sykemeldte arbeidstakere og arbeidssøkere uten arbeidsforhold

Hvor lenge varer det?

Inntil 3 år

Hva skal du oppnå med kurset?

Veiledning og bistand til nyorientering og se dine muligheter i arbeidslivet

Kursveiledere
Hvem er kurset for?

Tiltaket er for deg som har uføretrygd, men som ønsker å være en del av et arbeidsliv og et sosialt fellesskap og bidra utfra dine forutsetninger

Hvor lenge varer det?

Tidsubegrenset

Hva skal du oppnå med kurset?

Arbeidsglede, utfordringer og mestring

Kursveiledere