Avklaring

Last ned brosjyrepdf ikon.jpg

Hva er avklaring?

Avklaring er et individuelt tiltak som tilbyr kartlegging av arbeidsevne og jobbmuligheter. Våre veiledere innehar veiledningskompetanse og karriererelevant kunnskap.
Gjennom individuelle samtaler og veiledning vil vi bidra til at du får økt forståelse av egne forutsetninger for arbeid som lar seg realisere. Dette gir grunnlag for å utforme din handlingsplan for veien videre, enten i den jobben du har eller til nytt arbeid.
Tilbudet Avklaring gis for inntil 4 uker, med mulighet for ytterligere 4 + 4 uker, etter nærmere vurdering av behov.

For hvem?

Avklaring er et tiltak for alle personer, med og uten arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand. Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, kan avklaringen skje der du jobber. Hvis du ikke er i et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass. Avklaring består i hovedsak av individuelle veiledningssamtaler kombinert med jobb/arbeidsutprøvning.
Når vi som utfører tiltaket vurderer at gruppeveiledning og gruppeaktiviteter er hensiktsmessig, tilbyr vi også dette.

DETTE HJELPER VI DEG MED


// Kartlegging av hva som fører deg tilbake til jobb
// Jobbsøk
// Arrangere møter med arbeidsgivere
// Anbefalinger av tilrettelegging på arbeidsplassen
// Bistand til å komme i kontakt med andre aktører
// Veiledning
// Karriereveiledning
// Informasjon om NAVs virkemidler
// Nettverkskartlegging
// Etablere arbeidspraksis

Du vil få en hovedveileder som følger deg mens du er i tiltaket. I oppstartsamtalen vil dere sammen lage en individuelt tilpasset framdriftsplan. Veilederen vil hjelpe deg til å oppnå innsikt i egne ressurser og muligheter, som er i samsvar med arbeidslivets krav og forventninger.

Hvordan starte?

Disse tilbudene er en offentlig tjeneste som dekkes av NAV. Kontakt ditt lokale NAV-kontor.
For detaljert informasjon om vårt tilbud, kontakt oss eller Proflex på post@proflex-as.no - telefon 370 59 100.

Kommende kurs

Kontakt oss for mer info

Kursveiledere