Oppfølging

Last ned brosjyrepdf ikon.jpg

Jobbsøker

Som jobbsøker kan det være vanskelig å se muligheter. Du har kanskje allerede søkt mange jobber? Kanskje trenger du hjelp til å skrive din første søknad? Vi tilbyr deg skreddersydd individuell veiledning - slik at du raskere kommer tilbake i jobb. Våre jobbveiledere har lang erfaring og solid kompetanse innenfor veivalg, arbeidsmarked, tilrettelegging og inkludering.

VI BISTÅR MED


// fokus på dine jobbmuligheter
// Innsalg mot bedrifter
// Karriereveiledning
// Skrive CV
// Jobbsøknad
// Arbeidsrelatert opplæring
// Nettverkskartlegging
// Etablere arbeidspraksis

Sykmeldt

Veien tilbake til arbeidslivet kan for mange sykemeldte være tøff. Vi tilbyr deg skreddersydd individuell oppfølging. Våre veiledere har lang erfaring og solid kompetanse innenfor tilrettelegging, veivalg, arbeidsmarked og inkludering.

VI BISTÅR MED


// Kartlegging av hva som fører deg tilbake til jobb
// Å være en uavhengig part
// Å arrangere møte med arbeidsgiver
// Tilrettelegging på arbeidsplassen
// Å komme i kontakt med viktige aktører for deg
// Veiledning og spisset karriereveiledning
// Informasjon om NAV sine virkemidler
// Å finne ny jobb
// Arbeidsrelatert opplæring

Disse tilbudene er en offentlig tjeneste som dekkes av NAV. Kontakt ditt lokale NAV-kontor.
For detaljert informasjon om vårt tilbud, kontakt oss eller Proflex på post@proflex-as.no - telefon 370 59 100.

Kommende kurs

Kontakt oss for mer informasjon

Kursveiledere