Organisasjonsplan

Duraparts avdelinger

Duraparts hovedkontor er lokalisert på Krøgenes i Arendal, og her er bl.a. bedriftens administrasjon. Vi har også et anlegg på Vinterkjær som huser en produksjonsavdeling (elektro) og et av teamene i Ressurssenter (se under).

Ressurssenter

er den avdelingen som er ansvarlig for leveransene av attføringstjenester til NAV. Avdelingen består av 4 team og er lokalisert både på Vinterkjær og på Krøgenes.

Elektro

er den eldste av bedriftens avdelinger og holder til både på Krøgenes og Vinterkjær. Elektro er underleverandør til nasjonale og internasjonale kunder innenfor elektro og elektronikk. Avdelingen har blant annet opplæring innen tavlebyggerfaget og har mange spennende praksisområder innenfor det vi kan kalle tradisjonelle industriarbeidsplasser.

Durapartelektro.no

Moltemyrskogen barnehage

er en stor barnehage med plass til 80-90 barn og er en del av Moltemyr oppvekstområde. Barnehagen er en attraktiv arena både for opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og praksisplass for de som planlegger en jobb innen omsorgsyrker.

Moltemyrskogen.no

Profilsenteret

er leverandør av bl.a. skilt, foliering og profilartikler. Avdelingen tilbyr fagopplæring som profileringsdesigner, og har varierte arbeidsoppgaver for arbeidssøkere som vil ha arbeidspraksis innenfor kreative/håndtverksfag.

Profilsenteret.no

Vaktmestertjenester

ivaretar vaktmester og renholdsoppgaver på Duraparts bygningsmasse og tilbyr tjenester til andre profesjonelle byggeiere. Avdelingen har mange spennende oppgaver innen bygg og anlegg, og er en fin praksisplass for de som ønsker å prøve seg i denne retningen.

Brosjyre for kunder

Brosjyre for praksiskandidater

Kantine

er en av våre avdelinger som i hovedsak har interne kunder, men som likevel er en viktig læringsarena. Kantine bidrar til trivsel og gode matopplevelser for våre ansatte på Krøgenes.

Lager

leverer lager og logistikktjenester til våre interne avdelinger. Avdelingen har moderne vareheiser og lagerløsninger på vårt anlegg på Krøgenes.

IT/Administrasjon

er også en intern avdeling som blant annet bistår i drift og support av bedriftens IT systemer, samt økonomi og drift av vår resepsjon på Krøgenes

Retningslinjer Workplace