Bilde av en person på jobb

Nøkkelen til arbeidslivet

Durapart er en samfunnsaktør som har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben.

Gjennom et tett og godt samarbeid med lokalt næringsliv og ansatte med høy kompetanse på området mener vi å kunne si at vi er "nøkkelen til arbeidslivet". Dette skal vi være best på!

Hvert år er det 7-800 personer som benytter seg av en eller flere av våre tjenester. Mange av disse går videre i arbeidsrelatert aktivitet og videre i jobb.

Vi har laget en informasjonsfilm som gir et innblikk i hvordan vi jobber, trykk her (Youtube)

Kjerneverdier

Vi har fire kjerneverdier som skal hjelpe oss til å sette fokus på de riktige tingene i hverdagen. De er:

  • Kundefokus
  • Respekt for hverandre
  • Arbeidsglede
  • Samfunnsansvar

Vi skal med andre ord alltid sette kundens ønsker og behov først, utvise respekt for alle vi møter, spre arbeidsglede og ta vårt samfunnsansvar.

Vil du lese mer om våre verdier kan du laste ned vårt verdihefte under Publikasjoner