Bjørg Rydsaa Ravlo.jpg

Bjørg Rydsaa Ravlo, KS Bedrift

Årets siste Eiermøte samlet fullt hus. Gjennom innledninger på erfaringer med anbudsutsetting og offentlig eierskap, fikk eierne økt innsikt og kunnskap om attføringsfeltet og vår framtid.

Attføringsbedriftenes Jon Qvortrup presenterte danske erfaringer med anbudsutsetting, og så dette i lys av endringene som Regjeringen foreslår. Et viktig grep for å møte framtida, er å sette eierne i stand til å drive aktivt eierskap.

Bjørg Rydsaa Ravlo fra KS Bedrift pekte på hvordan eierkommunene kan ta et aktivt eierskap til beste for sine innbyggere.

Det ble et spennende Eiermøte med foroverlente eiere, som også vedtok å be Aust-Agder fylkeskommune ta initiativ til samarbeid med Durapart for elever (16-21 år). Durapart gleder seg spesielt til å samarbeide med fylkeskommunen og kommunene om å få flere unge i arbeid.

John qvotrup.jpg

Attføringsbedriftenes Jon Qvortrup