Sørlandsporten teknologinettverk

I de fire nabokommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei finner vi et dusin mekaniske verkstedbedrifter. Samlet sysselsetter bedriftene rundt 700 personer og har en totalomsetning på om lag en milliard kroner. De mekaniske verkstedbedriftene i Østre Agder knytter tettere bånd. Bedrifter som tidligere har vært vant til å greie seg selv har hatt initiativ til å gjøre ting sammen.
Samarbeidet har fått navnet Sørlandsporten Teknologinettverk – STN.
"Vi er svært glade for å få anledning til å bli medlem i dette nettverket, og ser frem til å knytte nærmere kjennskap til medlemsbedriftene", sier Bjørn Paulsen, administrerende direktør i Durapart. "Dette er et viktig steg for oss, fordi dette øker vår kunnskap om næringslivet i østre deler av Aust-Agder. Vi håper at medlemsskapet vil gi våre arbeidssøkere flere muligheter på arbeidsmarkedet og medlemmene i STN et større spekter å spille på ved rekruttering".