eiermøte høsten 2015.jpg

Durapart drøftet eierskap og muligheter med nyvalgt politisk ledelse fra våre 8 eierkommuner. På det femte eiermøtet satte vi pris på interesse fra både erfarne politikere i topproller og endel nye fjes.

Durapart benyttet muligheten til å presentere Duraparts Eierskapsstrategi og viktig (og forhåpentligvis nyttig) informasjon og kunnskap om bedriften. Hovedbuskapet var å få fram at Durapart vil være et viktig supplement hvor kommunene finner nyttig spisskompetanse til få folk i jobb og til å beholde jobben om de står i fare for å falle ut.