monica-og-leikvoll.jpg

I løpet av de siste årene har medlemmene i Attføringsbedriftene hjulpet titusenvis i jobb. Det skal bedriftene fortsette med, men foreningen skifter navn til Arbeid & Inkludering – fordi det er det det handler om.

Daglig leder Monica Bergin Grimstad ved medlemsbedriften Avigo i Lillesand har ledet arbeidet med å finne nytt navn på bransjeforeningen.

– Vi er selv en bedrift som både ønsker å bli assosiert med det å være en rekrutteringspartner for næringslivet men også som en bedrift hvor personer som har falt utenfor arbeidslivet kan oppleve vekst, mestring og økt selvtillit. Når vi har gjort omdømmeundersøkelser lokalt har det vist seg at ordet attføring er fremmed og tidvis belastende for folk som ikke kjenner bedriften. Jeg tror det er et ord som i sin tid var riktig, men at det nå er på tide med et nytt navn på foreningen som både er lett å forstå men samtidig også presist om hva oppdraget vårt dreier seg om, sier hun.

Navnekonkurranse

Bransjeforeningen iverksatte en navnekonkurranse og fikk inn over 250 forslag på nytt navn.

– Vi gikk ut bredt og ba om alle mulige forslag og responsen var god. Veldig mange av forslagene handlet om jobb, arbeid og inkludering i ulike former. I arbeidsgruppen som jobbet med dette hadde vi tydelige kriterier vi jobbet ut i fra. Vi ønsket blant annet blant annet et navn som var dekkende og presist for hva bransjen jobber med, som ikke kamuflerte vårt samfunnsoppdrag og som også kan være tidløst. Vi landet da på å anbefale Arbeid & Inkludering, og dette ble også godt mottatt og vedtatt av styret i bransjeforeningen, forteller hun.

Et navn for framtiden

Grimstad mener Arbeid & Inkludering kommuniserer godt hva bransjen gjør.

– Navnet er dekkende både for et tilbud om varig tilrettelagt arbeid i en mer skjermet setting, men også for fagopplæring og tett oppfølging i vanlige bedrifter hvor målet er jobbmatch og ordinær jobb. Våre bedrifter har i stor grad dette doble oppdraget, med oppdragene varierer både i størrelse og vektlegging i våre medlemsbedrifter. Ved å løsrive oss fra attføringsbegrepet er det også lettere å kommunisere de arbeids- og karriererettede tilbud bransjen tilbyr til andre enn Nav. Det gjelder for eksempel overfor kommunene og skoleverket. Bransjen jobber i dag aktivt med flyktninger, sosialhjelpsmottakere og elever med frafallsproblematikk. I tillegg jobber vi tett ut mot næringslivet med tjenester som sykefraværsoppfølging og rekruttering. Bredden i bransjen er stor.  Arbeid og inkludering er en god fellesnevner, sier Monica Bergin Grimstad.