Kurset startet 4. april med et førtitalls kandidater fra hele fylket med det til felles at de har lyst til å jobbe i hotell og restaurant bransjen. Kandidatene fikk 4 ukers opplæring spisset til bransjens behov. Opplæringen bestod av både teori, egenutvikling, audition og 2 uker praksis i servicebedrift.