video-playback-button.jpg

Et samlet norsk arbeidsliv står sammen om en kampanje som skal få flere unge i arbeid. LO, NHO, YS, KS, Spekter,Virke, Unio og Akademikerne med støtte fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet har laget en god informasjonsfilm.

Se filmen: "Gi en sjanse!"

Durapart er en del av Ringer i Vannet som er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

I fjor ble 1200 personer rekruttert fra tiltaksbedrifter til en NHO-bedrift.