Duraparts barnehage, Moltemyrskogen, fikk besøk fra Høyres representanter i Kunnskap, utdannings- og forskningskomiten på Stortinget. Høyres kunnskapsturne samlet innspill for å lære mer om hvordan vi driver både språkopplæring og inkludering i barnehagen vår. De ble rørt av eksempler og imponert over satsingen. Politikerne hadde også merket seg hvordan vi driver attføringsbarnehage på en svært god måte. 

barnehage besøk5.JPG

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), veileder Kari Vaule Arentzen, opposisjonsleder for Høyre i fylkestinget, Torunn Ostad, styrer Berit Songe, konstituert daglig leder Helge Woie og stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H). 

Barnehage besøk3.JPG

Styrer Berit Songe understreket at det er de voksnes bevisstgjøring  som er det det viktigste i språksatsingen i Moltemyrskogen barnehage. Vi vil ha et godt språkmiljø hvor vi utvider barnets språk i alle aktiviteter. De voksne er språkmodeller.

Barnehage besøk1.JPG

Kari Vaule Arentzen, veileder med særskilt ansvar for deltakere og lærlinger i barnehagen, forklarer at det faglige grunnlaget bygger på anerkjente ICDP (International Child Development Programme) Hun la stor vekt på hvordan hun gir oppfølging for Opplæringsmedarbeidere i barnehagen. Politikerne var imponert over hvordan folk tar fagbrev og fagopplæring hos oss og slik finner sin yrkesvei.

Barnehage besøk4.JPG

Politikerne lyttet, stilte spørsmål og noterte ivrig innspill og utfordringer. – Flere må lære om denne systematiske satsingen på språk og inkludering, utbrøt NorunnTveiten Benestad. Durapart forteller gjerne til flere hvordan vi jobber. 

Barnehage besøk2.JPG

Foreldrerepresentant Rune Furuvik forteller ivrig hvordan språksatsingen utvilsomt er et gode for alle barna i barnehagen. Språkforståelse og mestring er avgjørende for en god start i livet, og for å forebygge frafall og og psykiske utfordringer for absolutt alle barn, understreket han som også er barnevernspedagog.

Barnehage besøk6.JPG

Selfietime. Glade og inspirerte politikere og fagfolk.