Bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftenes samlet alle sentrale aktører innen arbeidsinkludering på iJobbdagene 11-13 januar 2016. 

- Flyktningstrøm og økende andel unge uten jobb, kommer utenpå de utfordringene de mange som sliter utenfor arbeidslivet gir, derfor trengs et påfyll av ideer og signaler før vi gyver løs på utfordringene, forteller fung. administrerende direktør, Helge Woie.

Arbeidsinkludering i framtidas arbeidsliv

- Den viktigste utfordringen er at ungdom fullfører utdanning, mener veileder Håvard Røyseland etter dag en på iJobbdagene 2016.

- Kanskje er løsningen å supplere utdanningssystemet med jobbtrening? Durapart utvikler nå et konsept hvor vi sammen med skole og næringsliv kan sørge for at dagens unge tilegner seg kompetanse, får praktisk trening og slik matcher arbeidslivets behov. Ida Evensen og Berit Søreng hiver seg på Røyseland. Veilederne er opptatt av tallet 686 753. 

686 753 står utenfor arbeidslivet. En del i den gruppa skal ikke og kan ikke jobbe. Men det er mange flere som kan og vil jobbe, dette gjelder spesielt de unge. 

- Det vi hører her er at det som trengs er praktiske utdanningsløp med mestringsfølelse for flere. Vi trenger flere lærlingplasser, sier Ida. 

- Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet øker i Norge og det handler om frafall i videregående utdanning, supplerer Berit. 

iJobbdagene 2.jpg

Fra venstre: HåvardRøyseland, Berit Søreng og Ida Evensen.

RINGER I VANNET trukket fram av Erna Solberg

I nyttårstalen utfordret statsministeren det norsk næringslivet. "Gi en flyktning eller en med hull i cv'en en sjanse. Mange arbeidsgivere har prøvd. Få har angret." Hun trakk fram Ringer i vannet- strategien som Durapart bruker aktivt. - Vi ser at det trengs klare individretta løp for å vekke kompetansen i den enkelte. Deretter kan vi matche jobbsøkerne våre med behov som finnes i bedriftene, forteller Dag Eide, kontaktperson for Ringer i vannet- strategien i Durapart. 

- Durapart skal bli best på å få folk i jobb. Med stor innsats, kreative tanker og nye grep, ser vi at vi kan nå målet, konkluderer Grete Kristiansen, sjef for Ressurssenteret på Durapart. 

– Vi har et brennende engasjement for at flere skal få en arbeidsplass å høre til og å bidra på. Vi har mange kunnskapsrike veiledere som vet hva som skal til for å finne nye muligheter. Vi er i en posisjon hvor vi kan bidra på nye felt for våre eiere. Etter disse dagene ser vi at vi er på rett vei, oppsummerer prosjektleder Monica Volden Sivertsen. 

iJobbdagene.jpg

Durapartfolk på iJobbdagene 2016. Møtte direktør Johan Martin Leikvoll og informasjonssjef Per Christian Langset. På bilde fra venstre: Håvard Røyseland, Heidi Eiker, Berit Søreng, Helge Woie, Johan Martin Leikvoll, Ruth Øvensen-Vesøen, Ida Evensen, Monica Volden Sivertsen, Grete Kristiansen og Per Christian Langset. 

Bjørn Paulsen, Lise M Heffermehl og Dag Eide var ikke tilstede på bildet.