Martin Nordvik jobber til daglig som veileder på Durapart Martin Nordvik.jpgog har tidligere holdt kurs i Mindfulness på dagtid. Han ønsker at flere skal få tilgang til et slikt kurstilbud og starter nå opp med kurs i egen regi.

Martin er utdannet sykepleier og livsstyrketrener og i tillegg til å være instruktør i Oppmerksomhetstrening er han også instruktør i Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR).

Om du kunne tenke deg å øke evnen til å håndtere stress, har du mulighet for å melde deg på det neste 8-ukers kurset i Mindfulness som starter onsdag 13. april kl 1800-2030 ved Durapart i Arendal. Sjekk ut hjemmesiden: martinnordvik.no for mer informasjon eller ta kontakt for en uforpliktende prat.

Engasjert kursholder

Vi har tatt en prat med Martin for å finne ut litt mer om hva Mindfulness er for noe. Først spurte vi Martin om hvorfor han brenner for Mindfulness:

"Jeg ble introdusert for mindfulness i 2008 da jeg deltok på et introduksjonskurs i Oslo med Andries Kroese. Ved dette kurset fikk jeg et innblikk i mindfulness og hvordan dette kan være med å redusere stress i dagliglivet. Ved å gjøre regelmessige øvelser, som i starten innebærer å sette av tid til å høre på ulike lydspor, hvor oppmerksomheten min rettes mot pust, kropp, tanker eller følelser, har jeg erfart at jeg forholder meg annerledes til eget stress enn hva jeg gjorde tidligere før jeg ble kjent med denne stressmestringsmetoden.

Jeg er blitt mer bevisst på å være mer «her og nå» og ikke fokusere så mye på hva som ligger i fortiden eller hva som venter på meg i fremtiden. Dette hjelper meg i forhold til å redusere grubling og bekymring og jeg opplever at det i stor grad hjelper meg til å ta mine indre ressurser i bruk. Ved å ha bevissthet på spenningsnivået i kroppen min og hvile i pustens bevegelser gir det meg større mulighet for å redusere spenninger og stress i kropp og sinn.  Kroppen og pusten min er «døren» inn til dette øyeblikket.

Sammen med andre kollegaer ved Durapart har jeg vært heldig å få utvikle dette verktøyet gjennom kursvirksomhet i arbeidsrettet rehabilitering og egen videreutdanning over mange år.

Det som gjør at jeg har veldig tro på mindfulness er at jeg gjennom egen erfaring og praksis har redusert eget stressnivå. Det som gjør at jeg brenner for dette er at jeg får tilbakemeldinger fra deltakere om at opplever dette som et viktig og effektivt verktøy i forhold til deres stress. Når stresset reduseres gir det bedre betingelser for andre viktige aspekter ved livet og mange opplever at deres livskvalitet øker. Dette er det mye forskning som bekrefter.

Som sykepleier har jeg lang erfaring i å arbeide med mennesker og jeg har arbeidet i helsevesenet fra jeg var 18 år. Med denne fartstiden så ligger verdien om å ønske å bidra til at andre får et best mulig i liv, langt fremme hos meg.

Mindfulness/stressmestring har vært en del av bærebjelkene i våre kurs og med omtrent hundre kursdeltakere årlig over 6-7 år har jeg sett at det kan være nyttig for svært mange. Mindfulness er ingen quick fix, det er ikke noe du leser deg til men det handler om å sette seg ned med «viljen» og trene på å være tilstede med det som oppstår i meg og rundt meg med en ikke dømmende/vurderende holdning til det jeg erfarer i øyeblikket. For å si det litt enkelt så øver vi oss på å gjøre ingen ting, stille hjernen litt i fri som Per Fugelli, lege og professor i sosialmedisin har uttrykt."

Hvem har nytte av et slikt kurs?

"Mindfulness kurs er for mennesker i alle aldre. Det er nå en gang sånn at stress er noe som de aller fleste har et forhold til, selv om de fleste ikke ønsker å innrømme det. Stress er faktisk livsnødvendig, om vi ikke hadde hatt denne biologiske mekanismen nedarvet i oss fra ur mennesket så hadde vi ikke overlevd. Det vi vet er at når vi mennesker har krevende fysiske, psykiske eller sosial belastninger over tid, da kan stresset dette medføre gjøre oss syke. Stress over lang tid vil i sin ytterste konsekvens være med å utvikle angst, depresjon, utmattelse, hjertekar lidelser, magetarm lidelser osv. Noen deltakere starter på denne type kurs for å lære seg et «verktøy» for å øke livskvaliteten i eget liv og i større grad takle stress, uro, smerter og nedstemthet. Andre melder seg på for å forebygge stress eller styrke oppmerksomheten, konsentrasjonen og den indre roen gjennom denne mentale treningen.

 I USA hvor denne stressmestringsmetoden er blitt utviklet for over 30 år siden er den i stor grad begynt å bli integrert i medisin, helse, barnehager, skoler og inn i bedriftskulturen. Store selskaper som google og apple har egne ansatte som har dette som ansvarsområde i bedriftene.

Som deltaker trenger du ikke å ha noen forkunnskap om mindfulness men du må være innstilt på å gjøre en egeninnsats utenom kursdagene. Dette vil styrke dine muligheter for finne din «av-knapp» i forhold til ditt stress."

Vi ønsker Martin lykke til med kursene som kommer.