Jan Kristoffer Dale kred. Kolon.jpg (1)DaleJanKristofferArbeidsneverSTOR.jpg

Jan Kristoffer Dale. Foto: Kjersti Sletteskog 

Bokbadet bygges på vår lokale forfatter, Jan Kristoffer Dale, sin novellesamling "Arbeidsnever" Bokbader Karen Kristine Blågestad belyser temaet ved hjelp av spennende folk: Direktør i Arbeid &Inkludering, Kenneth Stien, kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt og direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund. 

Følg med på våre facebook sider og sidene til Arendalsuka

Yngvar Åsholt 3.jpgvox_gina_lund_29b0168_lite.jpg

Yngvar Åsholt. Foto: Ingar Næss. Gina Lund: Kilde: Kompetanse Norge