Som en av landets arbeids- og inkluderingsbedrifter har Durapart bidratt til nasjonal rekord med over 7000 i ordinær jobb i 2016. Durapart gir full gass i 2017 og setter 3 markedskonsulenter til å drive offensivt markedsarbeid i Agders næringsliv. Markedskonsulentene er Benedicte Boye, Dag Eide og Håkon Sandvik, sammen skal de dekke hele Agder.

Markedskonsulentene skal oppsøke og samarbeide med arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Når vi avdekker behov for arbeidskraft, får vi flere i jobb. Samtidig følger veiledere på Durapart opp hver enkelt kandidat, og sørger for at kandidatenes motivasjon, karriereferdigheter og kompetanse matcher jobbene. Samla skal markedsstrategien bidra til å nå Duraparts mål om at 6 av 10 skal gå ut i jobb eller utdanning i 2017.

- Lykkes vi, er den samfunnsøkonomiske gevinsten langt større enn man skulle tro, og tidspunktet er gunstig. Næringslivet ønsker å bidra og behovet for arbeidskraft øker. Dette kombinert med at våre ansatte har solid kompetanse, gir treffsikre og pålitelige ansettelsesprosesser. Vi får til dette fordi vi kjenner våre kandidater svært godt og at vi står til arbeidsgivers og arbeidstakers disposisjon i hele løpet, avslutter en optimistisk Vedal.

Offensive markedskonsulenter.jpg

Håkon, Dag og Benedicte er klar for innsats.