Kompetanse Norge har fått i oppdrag fra regjeringen å lage et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning for hele befolkningen. Arbeidsinkluderingsbedrifter , ASVL og  Kompetanse Norge inviterer til workshop om hva som trengs for å håndtere overganger i arbeids- og utdanningsliv. Vi vil se nærmere på hvilken karrierekompetanse befolkningen trenger.

Tid & sted: Torsdag 16. august fra 14.00 – 16.00. Bankgården, 2. etasje (Bricolagen)

Program:  

14.00 Hvorfor er arbeid og inkludering viktig i kompetansepolitikken? Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge løfter fram noen perspektiv på kompetansepolitikken i framtiden.

14.20 Workshop om framtidens karrierekompetanse: Velkommen til aktiv deltagelse og anledning til å komme med innspill til karrierekompetanse. Tonje Foosnæs Gravås, seniorrådgiver, avdeling for arbeidsliv og kvalifisering Kompetanse Norge og fascilitator Monica Sivertsen, Durapart.

16.00 Avslutning

Les mer på www.arendalsuka.no

https://www.arendalsuka.no/event/

https://www.facebook.com/events/

Med vennlig hilsen

Durapart, Avigo, Proflex, Mølla Vekst, Setpro og Lisand.

Arbeid & inkludering, ASVL og Kompetanse Norge.