Et år hvor tett samarbeid og evnen til å tenke utenfor boksen førte til at flertallet av kandidatene som møtte Ingunn endte opp i jobb eller starten på et nytt utdanningsløp.

For Durapart var ordningen med å ha egne dedikerte markedskonsulenter nyoppstartet. Her kan du lese mer om hvordan samarbeidet mellom veileder Ingunn og markedskonsulent Benedicte ble en oppskrift til gode formidlingstall.

  • I et arbeidsmarked i konstant og hurtig endring, er det viktig at vi også har evnen til å endre oss og se nye løsninger og metoder for å få folk i jobb, sier Ingunn. Etter vi startet med egne markedskonsulenter føler jeg flere av brikkene for å få til dette har falt på plass. Å få folk i arbeid er lagarbeid, og markedskonsulentene har slått en rekke målgivende pasninger til meg i år, innleder Ingunn.

Selv om Ingunn og Benedicte har ulike roller hos Durapart, har de definitivt samme mål: "Få folk i jobb". De deler også ideen om at løsningen ofte ligger utenfor boksen. Nettopp kombinasjonen av felles mål, det å tørre å tenke annerledes og felles vilje til å eksperimentere for å nå målet, peker Ingunn på som de viktigste suksessfaktorene for at samarbeidet har funket så bra i 2017.  

  • Når jeg har jobbet med markedskonsulentene dette året her, har jeg kort og godt hatt som mål at de skal ha et helhetlig bilde av mine kandidater, slik at vi ikke utelukker eller går glipp av gode praksis- eller utdanningsmuligheter. Jeg forsøker å tegne et mer narrativt bilde av mine kandidater, så markedskonsulentene har et bredere bilde av kandidatene enn det som kommer frem i CV'er og annen formell dokumentasjon. På den måten føler jeg vi får benyttet innsikten de sitter på om jobbmarkedet på en måte som er skreddersydd for mine kandidater, sier Ingunn.

 

Her ser vi Ingunn (til høyre) beskrive en av sine kandidater for Benedicte. Et tankekart er til god hjelp i startfasen for å få alle potensielle muligheter frem i lyset.  

Samarbeidsvillige arbeidsgivere

Som markedskonsulent er Benedicte full av lovord om arbeidsgiverne Durapart samarbeider med. De er fleksible og strekker seg ofte langt for skape gode og trygge arbeidstreningsarenaer. Det at jobbveilederne føler seg tettere knyttet til nettverket av arbeidsgivere hun og resten av markedskonsulentene har jobbet med over tid, gir nå resultater. Og Benedicte mener det å bygge nye relasjoner til arbeidsmarkedet blir avgjørende også i fremtiden.

  • Gjennom tett samarbeid mellom veiledere og markedskonsulenter kommer vi nærmere å nå det fulle potensialet for disse samarbeidsavtalene. 2 av 3 av jobber i Norge lyses aldri ut. Rekrutering er ofte nettverksbasert. Står du utenfor arbeidslivet trenger du tilgang på dette nettverket, og noen som i tillegg kan gå god for deg. Her både kan og bør vi komme inn og være god støtte for våre kandidater, sier Benedicte.

Praten ved kaffemaskinen er faktisk viktig

For Ingunn og Benedicte har den tette, enkle og ofte uformelle kontakten vært en viktig ingrediens for å få samarbeidet til å fungere best mulig de to mellom. I det daglige har de gjerne korte, men mange møter med hverandre, gjerne mens de er på vei for å fylle opp kaffekoppen. Det er med på å opprettholde en kjemi og nysgjerrighet for hverandres arbeidshverdag, som til syvende og sist fører til bedre løsninger for kandidatene på jobbjakt.

  • Vet man mer om hverandres arbeidshverdag er det naturlig nok også enklere å se løsninger for hverandre, sier Ingunn.

Verdien av arbeid

Ingunn og Benedicte legger heller ikke skjul på at de har lært mye av hverandre gjennom å samarbeide på denne måten. Benedicte har opparbeidet seg solid kompetanse på å se hvem som kan passe inn hvor. For Ingunn som også er fokusveileder innen psykisk helse handler det ikke bare om å få folk i jobb på kort sikt, men også å utruste kandidatene slik at de kan stå i jobb gjennom å både lære, og bruke, sine egne styrker på flere områder.

  • Du kan bli fortalt at du mestrer til det kjedsommelige. Det å høre andre si at du får til ting og mestrer er bra det, men mestring er noe man selv må kjenne på kroppen. Først da kommer den gode følelsen og stoltheten over å mestre, kan Ingunn fortelle.

Ingunn og Benedicte har spisskompetanse på hver sine områder og når de slår hodene sammen finner de gode løsninger. Suksessoppskriften for de to har vært å sette av tid til å slå hodene sammen ofte nok.

Det handler om å gjøre krav om til muligheter, og muligheter er det overalt Alle har en plass i arbeidslivet og alle har noe å bidra med, avslutter Benedicte.