Avdelingene på Krøgenes, Vinterkjær og barnehagen skal fremover samarbeide tett om å gi best mulig arbeidstrening innen service- og kokkefag. Det overordnede målet er at deltakerne skal få en bedre intern treningsarena.

- Nå gleder vi oss veldig til å komme i gang med piloten. Jeg tror definitivt dette vil heve tilbudet, sier kantineansvarlig Irene Antonsen Zachrisson.

Kantinegjengen Henrik Kalaoja, Renata Raudone og Kantineansvarlig Irene Zachrisson poserer her under tilbereding av dagens lunsjmeny på kjøkkenet på Krøgenes

Kombinert har de tre avdelingene bred kompetanse om matlaging, kantinedrift og catering. I den nye piloten er målet å utnytte kompetansen ved at deltakerne, gjennom et avtalt løp, rullerer innom alle avdelingene i stedet for å være ved en avdeling hele arbeidstreningsperioden.

- Rulleringen vil føre til at deltakerne vil sitte igjen med flere erfaringer både om ulike retninger innen service- og kokkefaget og de får flere mennesker å forholde seg til, noe som er mer likt organiseringen i arbeidslivet generelt, Legger Irene til.

Kjøkkenet på Krøgenes spesialiserer seg på mat fra hele verden, og har som mantra at de aldri skal servere samme rett mer enn en gang. I barnehagen lages det husmannskost tilpasset barns ganer og på Vinterkjær er catering i form av snitter og kaker spesialiteten.

- Vi ser også for oss at deltakerne får oppdaterte delkompetansebevis underveis i løpet. Alt i alt vil rulleringsordingen ha mange positive ringvirkninger, men blant de viktigste er at vi håper deltakerne blir mer attraktive blant eksterne arbeidsgivere og at de blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer de kan møte i arbeidslivet, kan Irene fortelle.

Det meste er allerede på plass for å sette i gang med piloten, og med nylig oppgradert kjøkken på plass i barnehagen ligger alt til rette for at kantinepiloten skal bli en suksess.

(bilde gammelt og nytt kjøkken)