Bakgrunnen for utdelingen er at medlemmene i Fellesforbundet i Durapart hadde penger stående på en konto som de ønsket å gi bort til organisasjoner som jobber for en god sak. Medlemmene har hatt avstemming om hvem som skulle få bidrag. Det var Aino Margitta Kalaoja og Tore Madsen som overleverte sjekkene til organisasjonene.

- Vi har hatt penger stående på en medlemskonto som vi nå ønsker å stenge. Det har ikke vært bevegelse på denne kontoen på mange år. I den anledning ønsker vi å gi det bort i stedet for å bruke pengene på oss selv, forteller Tore Madsen i Durapart AS.

KJEMPEGLAD: Fungerende avdelingssjef for Barneavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal, Linda Bredsten, fikk overlevert sjekken fra Aino Margitta Kalaoja og Tore Madsen fra Durapart AS. 

Pengegaver betyr mye

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som i 2018 hadde over 22.000 møter med barn innlagt på sykehus. Det er over 50 sykehusklovner tilknyttet organisasjonen. Alle er profesjonelle skuespillere, trent for arbeid med barn på sykehus. Sykehusklovnene besøker barn mellom 0-18 år.

Sykehusklovnene fikk en sjekk på 15.000 kroner. Midlene fra de ansatte i Durapart er øremerket besøk til sykehuset i Arendal.

- Vi ble kjempeglad. Det er ved hjelp av slike donasjoner at vi kan få Sykehusklovnene til barneavdelingen i Arendal. Vi har ikke noe budsjett til det, så det må vi samle inn selv. Slike fantastiske beløp hjelper oss mye. Vi blir utrolig glad for slike fantastiske gaver, sier fungerende avdelingssjef for Barneavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal, Linda Bredsten.

Til glede for medlemmer

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Det er en landsdekkende medlemsorganisasjon med rundt 7.500 medlemmer. Mental Helse Arendal fikk en sjekk på 15.000 kroner.

- Vi synes dette er en veldig fin gave. Det kommer godt med for oss i Mental Helse. Dette skal vi bruke til noe fornuftig for våre medlemmer slik at de kan få glede ut av gaven. Vi har for eksempel reiser som vi ønsker å gjennomføre, blant annet dra til Nelaug og grille. Nå har vi sjanse til å tilby medlemmene litt mer, forteller leder for Mental Helse Arendal, Jan Olaf Narvesen.

TIL MEDLEMMENE: Leder for Mental Helse i Arendal, Jan Olaf Narvesen, tok imot sjekken fra de ansatte i Durapart AS.

Hjelp i julen

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever i hverdagen på ulike måter. Visjonen til Kirkens Bymisjon er at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Organisasjonen har 1.800 ansatte i hel- og deltidsstillinger på landsbasis, og 4.500 frivillige i 40 ulike norske byer og steder. Kirkens Bymisjon i Arendal fikk en sjekk på 2.798 kroner.

- Alle gaver er fantastiske og når de kommer inn her med en gave som dette, så er det svært overraskende og veldig koselig. Det betyr enormt mye for oss for det betyr at vi kan gjøre enda flere ting for andre enn det vi allerede gjør. Dette er også en gave som kan tenkes inn i en pott hvor vi kan hjelpe noen som trenger det i julen, sier virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjon i Arendal, Merete Haslund.

BETYR MYE: Virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjon i Arendal, Merete Haslund, ble overrasket og glad da Durapart sine ansatte kom på døra med sjekken.