Arbeids - og inkluderingsbedriften Durapart AS har det siste året satset på å få jobbsøkere raskere ut i praksis i ordinære bedrifter, fordi man ser at det gir bedre resultater. Det vanlige har vært å trene folk først og så bli plassert ut siden. Ved å få jobbsøkere raskere ut i ordinære bedrifter har antallet jobbsøkere, som har kommet seg ut i jobb eller utdanning, økt med drøyt 43 prosent på ett år.

– Vår erfaring viser at det å være i praksis i bedrifter er riktig. «Train and place» har vært en teori om at man må klargjøre folk før de kom seg i jobb. Nå ser vi at det motsatte, «place and train», gir et bedre resultat. Folk lykkes bedre når de er ute i arbeidslivet sammen med fremtidige kolleger, sier administrerende direktør i Durapart AS, Øyvind Vedal.

LANG FARTSTID: Durapart Elektro har mer enn 30 års erfaring med tavlebygging til industri og offshore.

LANG FARTSTID: Durapart Elektro har mer enn 30 års erfaring med tavlebygging til industri og offshore.

Spiller på lag

Vedal forteller at Durapart har hatt svært god erfaring med arbeidsgivere som gir jobbsøkere en sjanse fra første dag. Erfaringen viser at metoden gir raskere og bedre match mellom jobbsøker og bedrift.

– Vi tenker ikke lenger at veien ut i jobb går i trappetrinn. Dette er en mer utadvendt tilnærming og denne tenkningen brukes innenfor alle de ulike tiltakene vi tilbyr. Vi har svært god kontakt med arbeidsgivere i området vårt og ønsket om å bidra til arbeidsinkludering er stort. Først og fremst oppleves dette som en god måte for arbeidsgivere å rekruttere på, og det er arbeidskraft som kan gi varige, bærekraftige løsninger i arbeidsmarkedet, påpeker Vedal.

Blant de beste

Ifølge Vedal er Durapart, sammen med de øvrige vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene i Aust-Agder blant de beste i landet på å få folk i jobb gjennom Avklaring og Oppfølging. Måltallene til NAV for oppfølgingstiltak er at 65 prosent av jobbsøkerne kommer seg i jobb. I Durapart kommer 66 prosent av jobbsøkerne seg videre.

– Vi er også kloss på målsettingen om 50 prosent i tiltaket arbeidsforberedende trening. Det er nesten dobbelt så mange som året før. Dette tallet skal vi holde og vi skal øke. Våre jobbveiledere har hevet kompetansen på å samarbeide med arbeidsgivere slik at man sammen finner riktig plass for rett person. Vi bruker også mye tid på å forstå arbeidsgivers behov. Dette skal vi også satse mer på fremover. Målet vårt er at vi sammen med arbeidsgivere kan bygge et arbeidsmarked med rom for alle, avslutter Vedal.