STORTRIVES: Siviløkonomutdannet Ragnar Parnemann (44) fikk jobb på Arendals Bryggeri etter at epilepsien hans satte en stopper for yrkeskarrieren hans.

Høsten 2009 fikk Ragnar Parnemann et epileptisk anfall mens han kjørte bil. Han mistet all kontroll og havnet ut på et jorde. Ifølge Parnemann skjedde ulykken på en strekning med lav fart og han satt aleine i bilen. Ingen kom til skade, men for Parnemann var det en oppvekker. Nå hadde han ikke lenger epilepsien under kontroll.

- Jeg har ikke epileptiske anfall hvor jeg faller og får kramper. Når jeg får anfall så mister jeg all oppmerksomhet og blir vanligvis sittende og stirre. Ingen klarer å kommunisere med meg. Da jeg kom til meg selv etter utforkjøringen i 2009 forsto jeg at sykdommen hadde blitt et alvorlig problem. Jeg mistet førerkortet og ble 100 prosent sykemeldt i jobben, forteller han.

Høyt utdannet

Parnemann er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen. Han har også hatt en periode som utvekslingsstudent i Tyskland. Under utdannelsen tok han medisiner og merket adskillig mindre til sykdommen. Han var uten sterke bivirkninger og i stand til å kjøre bil. Hans første jobb var som HR- spesialist for IBM i England.

- Jeg stortrivdes i jobben som HR-spesialist og fungerte bra. Sykdommen og medisinering la ingen begrensinger på meg der, forteller han.

Etter jobben i England returnerte Parnemann til Norge hvor han blant annet jobbet for Aust-Agder fylkeskommune og National Oilwell Varco i Kristiansand. Han jobbet også tre år innenfor revisjon i Arendal og som bedriftsrådgiver i DnB. Dette var i 2012.

- Da begynte jeg å merke sykdommen mer og mer. De små anfallene kom hyppigere og jeg måtte starte med to ulike medisiner. Da begynte jeg også å merke bivirkningene sterkt, sier han.

Mistet jobben

Etter utforkjøringen i 2009 begynte Parnemann å vurdere en operasjon. Sykdommen skapte så store problemer at han måtte finne en løsning. Han innså at han måtte legge om planene for livet. Etterhvert mistet han også jobben og karrieren ble lagt i grus.

- Når man i utgangspunktet er velutdannet og har hatt bra jobber, så blir det vanskelig og tungt når slike problemer oppstår. Jeg hadde sett for meg en fortsatt bra karriere og en god framtid. En god jobb og god inntekt er noe de fleste setter pris på. Når det begynte å stoppe opp i forhold til mine egne egenskaper, og man tenker at det kanskje ikke kommer en løsning, da synes man det er svært trist, forteller han. 

Operasjonsutredningen tok tre år og i 2016 ble han operert i hodet. Det er svært høy terskel for å operere både fordi det er ressurskrevende og fordi det er stor risiko å operere i hjernen. Han forteller at i den tunge perioden i livet så opplevde han støtte fra venner og familie. Sykdommen påvirket ham ikke sosialt, det var jobben og karrieren han mistet.

Ny start

Høsten 2017 kom vendepunktet for Parnemann. Gjennom arbeid og inkluderingsbedriften Durapart AS på Krøgenes i Arendal fikk han, i samarbeid med jobbveileder Sigrun Arnardottir, sjansen til å avklare mulighetene for jobb på Arendals Bryggeri.

- Ragnar trådte inn for å gjøre oppgaver for ledelsen som vi ikke fikk gjort. Det ble et helt nytt bruksområde og vi la ikke noe press på ham i starten. Nøkkelen var å gi oppgaver systematisk med en prioriteringsrekkefølge hvor han kunne utføre arbeidet i sitt eget tempo. Vi har lært at det å lage en plan og tilpasse oppgaver er det som fungerer for Ragnar. Nå får vi gjort en del arbeid som vi uten ham ikke hadde fått gjort, forteller markedssjef ved Arendals Bryggeri AS, Carl A. Glastad.

Daglig leder ved bryggeriet i Arendal, Torstein Paulsen, forteller at de har lang tradisjon for å tilrettelegge for jobbsøkere med gitte utfordringer. Gjennom flere år har de hatt et samarbeid med Durapart, Proflex og NAV – det har blitt bedriftens policy å hele tiden ha to til tre ansatte i tilrettelagte jobber.

- Vi er en stolt bedrift som har tatt et samfunnsansvar i 20-30 år. Som bedrift ønsker vi at lokalsamfunnet støtter opp om oss og da må vi også støtte opp om lokalsamfunnet. Dessuten ligger det en gevinst i dette arbeidet. Ragnar utfører oppgaver som kanskje ville blitt bortprioritert. Slik får vi gjennomført arbeidsoppgaver som ellers hadde vært vanskelig å få gjort, forteller Paulsen.

VERDSATT: Markedssjef Carl A. Glastad (t.v.) ved bryggeriet beskriver Ragnar Parnemann som en svært sosial og humoristisk medarbeider.

Varig tilrettelegging

Paulsen forteller at Parnemann utfører ulike administrative oppgaver innenfor administrasjon og marked, samt forefallende praktisk arbeid i bedriften. Samtidig understreker ledelsen ved bryggeriet at han trenger daglig oppfølging og tilrettelegging.

- Det er viktig at Ragnar har arbeidsoppgaver hver dag og at han må følges opp. Det er ikke veldig krevende, men det krever noe.  Vi kan ikke bare la han komme og gå. Vi må finne arbeidsoppgaver og vi må prate med ham. Dette gjør seg ikke av seg selv. Noe av suksessen med Ragnar er at han er en usedvanlig flott type. Han er høflig, alltid korrekt og han har et veldig godt vesen. Dessuten er han utrolig tilpasningsdyktig. Personligheten hans har også hjulpet ham videre. Noe vi har merket etter Parnemann startet i jobben er at rapportene vi får er så korrekte, smiler Glastad.

Parnemann har vært på bryggeriet i ett og et halvt år, og nylig fikk han vedtak om varig tilrettelagt arbeid. Han får arbeidsavklaringspenger og har søkt om varig uførhet. Dersom han får vedtak om uførhet, så kan han fremdeles jobbe ved bryggeriet. I 2019 innvilget også NAV et tilretteleggingstilskudd for Parnemann.

- Jeg er veldig glad for denne jobben. Det er godt å ha en rutine på å være et sted. Det å kunne jobbe og bidra betyr alt. Det har mye å si å kunne komme på jobb og føle at man hører til et sted. Det blir et helt nytt liv. I starten var jeg svært spent på hvor mye jeg ville klare å yte. Det var jo ikke en ledig stilling jeg gikk inn i, så jeg startet med blanke ark og jeg måtte prøve meg fram. Jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg fikk. Jeg håper fortsatt å være med og bidra - og nå ser jeg mulighetene for å være her med en varig tilrettelegging, sier han.

Sosial revisor

Daglig leder Torstein Paulsen forteller at de er svært glade for at Ragnar Parnemann nå er i jobb og at hans økonomi er sikret. Det betyr at Parnemann ikke trenger å uro seg for sin egen økonomi og han kan fokusere på det positive rundt jobb og privatliv.

- Vi er glad for at han har fått et bedre liv og se at det har gjort noe med ham. Nå har han noe å gå til og vi har fått avklart alt rundt Ragnar sin rolle her på huset. Som bedrift så tar vi ikke dette ansvaret for å få en høy profil, men når vi får tilbakemeldinger om at det vi gjør er bra, så synes vi det i seg selv er bra for et positivt omdømme, sier Paulsen.

- Dette har vært en positiv opplevelse fra dag én. Vi så at Ragnar hadde glimt i øyet og vi så at han hadde et godt vesen. Han er den som er best til å le av seg selv her på bryggeriet. Ragnar er veldig god sosialt sett og den sosiale biten i et arbeidsmiljø er svært viktig. Økonomer og revisorer kan ofte være ganske kjedelige, men det er altså ikke Ragnar, ler Glastad.

EN RESSURS: Daglig leder ved Arendals Bryggeri, Torstein Paulsen (t.v.), forteller at bryggeriet ikke bare utretter et samfunnsansvar ved å tilby Ragnar Parnemann jobb, det gir også en gevinst.