Halstensen er fra Vadsø i Finnmark og har bodd over 11 år i Risør. Han har tidligere hatt flere ulike jobber, blant annet som anleggsgartner og fisker. Etter stupeulykken ble det mye frem og tilbake i yrkeslivet. Uføretrygd var også inni bildet på et tidspunkt, men dette var ikke noe Halstensen ønsket - han ville gjøre alt for å komme i jobb.

- Jeg tok ulike strøjobber og jeg gjennomførte ulike kurs, men jeg fikk aldri noe fast. Jeg var også en stund gjennom diverse vikarbyråer. Ønsket mitt var en fast jobb slik at jeg kunne få orden på økonomien, forteller han.

FIKK LÆRLINGPLASS: Uten jobb følte Geir Halstensen seg lite verdt, så fikk han lærlingplass i Risør kommune og livet endret seg totalt.

Følte seg lite verdt

Halstensen forteller at han har sendt et 100-talls søknader siden han flyttet til Risør, men søkingen skapte ingen muligheter for 48-åringen fra Vadsø.

- Man føler seg ikke mye verdt når man går slik. Det er veldig slitsomt psykisk. Det er ingen grei situasjon å se alle andre komme hjem fra jobb mens man selv sitter hjemme uten noe. Man føler seg rett og slett ikke mye verdsatt når man går slik og trør, sier Halstensen.

Men 48-åringen ville ikke gi seg. Han var fast bestemt på å komme seg videre. Høsten 2018 startet Halstensen i avklaringstiltaket med Håkon Sandvik i Durapart som jobbveileder. Halstensen fikk da muligheten til arbeidsutprøving i vaktmestertjenesten i Risør kommune

- Jeg og Håkon Sandvik pratet en god del og jeg sa jeg hadde lyst på arbeidsoppgaver som en byggdrifter. Håkon sjekket rundt og snakket blant annet med kommunen. Så åpnet det seg en mulighet på Risør ungdomsskole.

Jeg fikk praksisplass med tre måneders kontrakt, forteller han.

Fikk tilbud om lærlingplass

I desember samme år gikk Halstensen over i oppfølgingstiltaket, og kontrakten ble fornyet i ytterligere tre måneder. Så i mai 2019 fikk Halstensen tilbud fra Risør kommune om lærlingplass som byggdrifter med en varighet på to år. Nå jobber den blide nordlendingen mot målet om å få fagbrev.

- Det er som natt og dag. Jeg trives utrolig godt. Dagene og ukene flyr avgårde. Her har jeg det som plommen i egget. Her på ungdomsskolen er det en svært hyggelig og flott gjeng, og de er svært hjelpsomme. Her får man svar og man blir godt informert om læreplanen, sier Halstensen.

På skolen jobber Halstensen blant annet med kontroll og vedlikehold av bygningsmasse, drift av ventilasjonsanlegg og bassengdrift. Ellers er arbeidet svært variert med områder som snekring, muring og strøm. Han forteller at Risør ungdomsskole har svært kompetent fagfolk innenfor ulike områdene. Formann for eiendom, Geir Lyngaas, skryter av arbeidet til Halstensen.

- Å få Geir Halstensen inn her på lærlingkontrakt er en svært god opplevelse. Han kommer på jobb, gjennomfører oppgavene sine og er lærevillig. Når man er her som lærling, så er man en ressurs. Det hjelper også oss i hverdagen. Målet nå er å få han til å gå opp til fagbrevet og bestå, forteller Lyngaas.

Kommunen har klare mål

HR-manager i Risør kommune, Mette-Marit Salvesen, forteller at kommunen har en politisk vedtatt målsetting om å ha 25 lærlinger i kommunens virksomheter til enhver tid. Hun forteller at målet for kommunen er også at disse lærlingene er bredt representert innenfor alle fagområdene der de kan tilby en læreplass.

- I takt med en demografisk utvikling der det blir stadig flere eldre og der antall arbeidstakere bak hver pensjonist stadig blir færre, er det av avgjørende betydning at vi utdanner fagfolk med høy fagkompetanse. I kampen om arbeidskraften framover er det også svært viktig at kommunene kan konkurrere om de gode fagfolkene. Attraktive arbeidsplasser kjennetegnes blant annet av gode og kompetente fagmiljø, forteller Salvesen.

Salvesen understreker at Risør kommune og Norge trenger flere fagarbeidere innenfor mange fag – ikke bare de tradisjonelle kommunefagene som helse- og omsorg og oppvekst. Og med tanke på kampen om arbeidskraft i tiden fremover, så legger Risør kommune til rette for en bærekraftig arbeidsinkludering.

- Det er svært viktig at kommunen fremstår som mest mulig inkluderende og at det legges til rette for at flest mulig får utnyttet sine muligheter gjennom god tilrettelegging, avslutter hun.

SAMMEN MOT MÅLET: Formann for byggdriftere i Risør kommune, Geir Lyngaas (t.v), forteller at målet nå er å få Geir Halstensen til å gå opp til fagbrevet som byggdrifter og best.