Godkjent Inkluderingsbedrift er et nyetablert prosjekt startet opp av Arbeids- og inkluderingsbedriftene og Vekstbedriftene i Aust-Agder for å kunne gi noe tilbake til våre gode samarbeidsbedrifter i det lokale arbeidsliv i Agder.

 

TAKKET FOR PRISEN: Seniorrådgiver i Kystverket Sørøst, Magne Win Tengelsen (49), mottok prisen Godkjent Inkluderingsbedrift under julelunsjen i Durapart fredag. 

Raus samarbeidspartner

Begrunnelse for prisen er at Kystverket har vært, og er, en god og raus samarbeidspartner for Durapart AS. Flere tiltaksdeltagere hos Durapart AS har fått erfare arbeidsgivers vilje og evne til å gi personer med ulike behov og forutsetninger en mulighet.

Det trekkes også frem at Kystverket har et inkluderende tankesett og viser stor evne til å tilpasse justere, være fleksible og imøtekommende for å bistå i tiltaksdeltagere sin prosess med å komme tilbake i jobb. Dette i omgivelser og miljø som gir trygghet, med god kommunikasjon, klare rammer og definerte krav/forventninger.

Ansetter tiltaksdeltakere

Kystverket har ansatt flere tiltaksdeltagere fra Durapart AS i engasjementstillinger de siste 12 månedene og har for tiden flere tiltaksdeltagere i arbeidspraksis.

Det var leder for Arbeidsinkludering i Durapart, Monica Sivertsen, som delte ut prisen.