Siden virus- og smittevernstiltakene i forbindelse med koronasituasjonen har hindret vår fysiske oppfølging av jobbsøkere, har Durapart sine jobbveiledere hjemmekontor.

Jobbveilederne sørger for at alle jobbsøkere i Arbeidsforberedende trening (AFT) og arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) får den oppfølgingen de skal.

Oppfølgingen skjer via digitale løsninger som videokonferanser 💻, e-post 📧 og telefon 📱.    

Arbeidsgiverkontakt

Arbeidsgiverkontakten ivaretas også av jobbveilederne. Hver jobbveileder ivaretar bedriftene de er ansvarlige for.

Hensikten er å kunne bistå arbeidsgiverne, dele informasjon og holde relasjonen varm, slik at vi ivaretar mulighetene for arbeidstrening etter at koronakrisen er over.

Les også: Durapart har åpnet for besøkende