I tråd med smittevernregler og retningslinjer gitt av NAV har Durapart startet en gradvis gjenåpning av lokalene på Krøgenes.

Det betyr at hovedinngangen nå er åpen for besøkende og at det innføres adgangskontroll ved hovedinngangen. Inngangene til Profilsenteret og Durapart Elektro vil fortsatt være stengt

Hovedinngangen hos Durapart på Vinterkjær i Risør vil fortsatt være stengt. Vareleveranser til Vinterkjær henvises til varemottaket på baksiden av bygget.

Forebygge smitte

Digitale møter med jobbsøkere og veiledning digitalt videreføres så langt som mulig. Fysiske møter og veiledning skjer i møterom - ikke på kontorer.

Les mer: Informasjon til jobbsøkere

Durapart følger Folkehelseinstituttets råd om hvordan forebygge smitte av covid-19-viruset (koronaviruset) og råd om hvordan begrense kontakt mellom ansatte.

Les mer: Slik forebygger vi smitte på arbeidsplassen