GOD JOBBMATCH: Riad Hussein Aljawish (28) og murmester Dagfinn Olsen, i Muremester Sørensen AS, forteller at målet for Aljawish nå er å få tatt fagbrev på jobb. 

Riad Hussein Aljawish kom til Norge 19. mai 2014. Da hadde han vært på flukt fra krigen i hjemlandet Syria i to år. Først flyktet han til Tyrkia i 2012 og dro videre derfra til Egypt. Aljawish kom seg fra Egypt til Libya hvor han fikk seg jobb, men her var det også uro i landet, så han flyktet videre til Italia. Han bosatte seg i Arendal i mai 2015.

- Jeg flyktet fra Syria fordi det var krig og jeg liker ikke det. Jeg vil ha et liv. I Italia fikk jeg høre om Norge. Folk sa vi måtte reise til Norge fordi det var jobb der. Jeg fikk høre at menneskene er sosiale og det er mye positivt, sier han.

Aljawish forteller at han har jobberfaring med fliser og mur fra hjemlandet, men murpuss kunne han ikke. Han hadde heller ikke erfaring med bruk av batteridrevne verktøy. I Syria ble alt gjort for hånd og med verktøy med strømledning.

Raskt ut i arbeid

Våren 2018 ble Aljawish med i et prøveprosjekt kalt Minoritetsspråklige Menn i Arbeid (MMiA). Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Arendal, Arendal Voksenopplæring og arbeidsinkluderingsbedriften Durapart AS i Arendal. Prosjektet er økonomisk støttet av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Formålet med prosjektet var å få fagpersoner innenfor bygg og anlegg blant minoritetsspråklige menn raskt ut i jobb gjennom et tett samarbeid.

- Da jeg ble med så tenkte jeg først på jobben min og hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte videre om jeg får jobb, eller ikke. Jeg ville bli med på dette fordi det kunne føre til jobb, forteller Aljawish.

Arbeidet med å få tilgang på aktuelle kandidater til prosjektet fra NAV Arendal startet i mars 2018. NAV Froland, NAV Tvedestrand, NAV Grimstad, lærere fra Arendal Voksenopplæring, samt en kontaktperson fra et muslimsk trossamfunn, ble kontaktet for å skaffe kandidater. I midten av august 2018 hadde prosjektet 10 aktuelle kandidater, derav to fra Froland. Riad Hussein Aljawish var en av de 10. Av de 10 kandidatene som startet opp var det syv som gikk videre. Blant disse var det fire fra Syria og tre fra Eritrea. De var i aldersgruppen 26 til 39 år.

Var først skeptisk

Før utplassering hos arbeidsgivere fikk deltakerne et todagers kurs i HMS med fokus på bygg- og anleggsbransjen. Deltakerne fikk også nødvendig arbeidstøy dekket av prosjektet for å kunne starte opp i en arbeidspraksis. Aljawish fikk praksisplass i Grimstad-firmaet Murmester Sørensen AS. Murmester Dagfinn Olsen i firmaet forteller at han først var litt skeptisk.

- Da jobbveileder i Durapart, Ole Erik Grændsen, ringte først gang om prosjektet, så tenkte jeg; "ok, skal vi bruke tid på det?", men så ga jeg det fem minutter og tenkte at det er et godt tiltak. Nå mener jeg det er et kjempeprosjekt på den måten at det utnytte de ressursene som denne gruppen av mennesker har. Så føler jeg det er en måte å bidra på som arbeidsgiver, samtidig som det gir oss en reell verdi. Vi bidra til å hjelpe deltakerne personlig til å komme seg videre og samfunnsmessig så bidrar vi til å få denne gruppen mennesker ut i jobb, sier muremester Dagfinn Olsen.

De ulike arbeidsgiverne i prosjektet kunne raskt se om deltakerne hadde noe relevant erfaring og kunnskap innenfor fagområdet. Det viste seg at fire av de syv gjenværende kandidatene hadde for lite relevant erfaring og kunnskap, men to av dem fikk likevel anledning til å fortsette i arbeidspraksis hos arbeidsgiveren i regi av NAV. Dette ble gjort på bakgrunn av deltakernes gode motivasjon, og med sikte på opplæring og mulig framtidig ansettelse. Olsen forteller at Aljawish viste tidlig at han hadde relevant erfaring og kunnskap.

- Vi så at Riad hadde like arbeidsmetoder som andre murere og han hadde potensial til å kunne lære mer. Han hadde også god arbeidsmoral. Det er en av de viktigste punktene, har man ikke god arbeidsmoral, så hjelper det ikke at man er kjempedyktig. Riad harmonerer veldig bra med firmaet, han er delaktig og han er med på sammenkomster. Han viser også at han er glad for muligheten han har fått, og han viser at han setter pris på å ha fått sjansen, sier Olsen.

Lærte norsk raskt

Hovedhensikten med prosjektet var å få dokumentasjon fra norske fagfolk på hva deltakerne kunne innenfor sitt fagfelt sett opp mot norske fagplaner. Deltakerne var fra tre til fem måneder i arbeidspraksis i regi av prosjektet. Hensikten med perioden var å bli kjent med arbeidsplassen, kollegaer, norske fagord- og begreper, verktøy og få faget "inn i fingrene igjen" etter lang tid utenfor arbeidslivet. Det ble også igangsatt norskopplæringen i september 2018 i forbindelse med prosjektet. Norsklæreren kom fra Arendal Voksenopplæringssenter og gjennomførte undervisningen hos Durapart på Krøgenes én dag i uka. Kurset var ferdig i desember samme år. Når Aljawish ser tilbake på prosjektperioden, så trekker han frem norskopplæringen som særdeles viktig.
- Kurset på mandager var veldig bra. Her forklarte jeg hva jeg har gjort på jobb til de andre. Det var nyttig. Vi snakket om yrket og utstyr. Det hjelper veldig mye for de som har vanskelig for å lære på skolen. De lærer å snakke norsk, sier han.

28-åringen forteller videre at han nå forstår det meste som blir sagt på arbeidsplassen, men at det fremdeles er vanskelig å forstå alt når det snakkes fort. Det samme gjelder dersom det sitter mange personer sammen og snakker. Aljawish har klare råd til andre arbeidstakere som er i samme situasjon som ham.

- Det er veldig viktig å komme på jobb når man er med i et prosjekt, eller når man er i praksis. Så må man snakke med arbeidsgiver dersom man er vekk. Og dersom det er noen av oppgavene man ikke forstår, eller ikke klarer å jobbe med det, så må man si ifra og spørre om noen kan vise. Det viktigste er å si ifra, understreker han. - Noen tror kanskje at dersom de sier at de ikke kan det, så er de redde for at de ikke kan fortsette å jobbe her, legger han til.

Ble fast ansatt

Etter prosjektperioden var avsluttet gikk Aljawish over i seks måneders arbeidspraksis i murerfirmaet gjennom NAV, en såkalt arbeidstrening. Han fortsatte å overbevise muremesteren og kollegaer med god arbeidsmoral og solid utvikling. I månedsskifte september/oktober 2019 ble han fast ansatt i 100 prosent stilling hos Murmester Sørensen AS.

- Som arbeidsgiver så er det første man kan tenke, med et prosjekt som dette, at det er gratis arbeidskraft, og at man ikke har en utgift, men det binder også en mann opp i firmaet som må følge prosjektet. Og når man først gjør det, så kan man ikke bare sette jobbsøkeren til å rydde og gjøre enkle ting. Vi måtte teste om det var skikkelige murerkunnskaper tilstede. Prosjektet er en rekrutteringsplattform, som alle andre plattformer, og den kan være vel så bra som å få kandidatene fra skole, sier Olsen.

Målet for Aljawish nå er å få tatt "Fagbrev på jobb", men da må han ha dokumentert at han har grunnskole. Dette har 28-åringen forsøkt å få fatt i fra Syria, men på grunn av omstendighetene i hjemlandet, så har ikke det latt seg oppdrive. Dokumentert grunnskole er et krav for at Aljawish skal kunne kommer seg i en lærlingordning hos Murmester Sørensen AS, hvor bedriften også får opplæringstilskudd fra fylkeskommunen.

- Noe av utfordringen med dette prosjektet er veien videre. Vi har ikke noe plan her på arbeidsplassen for å få Riad utdannet som murer med norsk svennebrev. La oss si at firmaet vårt ikke eksiterer mer, da vil han stå på bar bakke igjen. Det som er mest gunstig for oss er å få ha han inn på en lærlingordning hvor vi får tilskudd. Dersom vi ikke får tilskudd, så er det ikke like gunstig for oss, sier Olsen.

Karriereveileder i Voksenopplæringen i Arendal kommune, Karl Norli, bekrefter at Riad Hussein Aljawish ikke har godkjent grunnskole og at han derfor skal ta realkompetansevurdering (RKV) så raskt som mulig. Dette er nødvendig for at Aljawish skal kunne ta "Fagbrev på jobb". Norli opplyser at kommunen ønsker å få gjennomført en realkompetansevurdering i løpet av våren 2020.