I Durapart holder syke personer seg hjemme fra arbeidsplassen. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.

For å forebygge smitte og begrense spredning, er det iverksatt forsterkede hygienetiltak og tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte.

Hygienetiltak

Durapart har informert gode hostevaner og god håndhygiene. Dette reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 

Durapart anbefaler håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender.

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.

Håndvask eller hånd-desinfeksjon er tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.

I Durapart unngår vi å røre ved ansiktet eller øynene.

Vi anbefaler å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

Begrensning av kontakt mellom ansatte

I Durapart unngår vi håndhilsing og klemming på arbeidsplassen.

Vi oppfordrer ansatte til å unngå å stå eller sitte tett, og om mulig holde én meters avstand fra hverandre.

Vi har lagt til rette for videokonferanser og mulighet for hjemmekontor. Vi unngår unødvendige sammenkomster og møter.

Kontinuitetsplanlegging

Durapart er forberedt på at medarbeidere kan bli langvarig borte fra jobb ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller at de blir satt i karantene i 14 dager etter nærkontakt med personer som er smittet.

Råd ved påvist sykdom

Durapart har en plan for håndtering av ansatte som blir syke. Ansatte oppfordres umiddelbart til å informere arbeidsplassen hvis de eller noen i familien får påvist covid-19.

Hvis en ansatt får påvist covid-19, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer, for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.

 Kilde: Folkehelseinstituttet.